/ Impfservice 9 Verileri Koruma Açıklaması

Verileri Koruma Açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kanunları (DSGVO) gereğince verileri koruma yasaları hususunda bilgilendirme

1. Sorumlu kılınanlar

Aşağıda bulunan bilgiler, Kişisel Verileri Koruma Kanunları (DSGVO) madde 13 ve madde 14 gereğince, aşağıda belirtilen sorumlular tarafından sunulmaktadır:

 • Belediye Dairesi MA 15 – Sağlık Hizmeti
  Adres ve irtibat bilgileri: https://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/InstitutionDetail.do?it_1=2097624
 • E-Mail: post@ma15.wien.gv.at
 • Belediye Dairesi MA15, Sağlık Telematik Yasası 2012 (GTelG 2012) madde 24c fıkra 3 ile bağlantılı olarak madde 27 fıkra 17 gereğince elektronik aşı defteri/pasaportu pilot projesi kapsamında, ELGA GmbH (Elektronik Sağlık Dosyası limites şirketi) ile birlikte verileri koruma yasası hususunda sorumludurlar. Elektronik Aşı Defteri uygulamasına tam geçiş yapıldığı andan itibaren, MA 15 Belediye Dairesi, kayıt altına alma, güncelleme, iptal, ek bilgiyle tamamlama ve tıbbi onaylama hususlarında yükümlü ve sorumlu olan Sağlık Hizmet Kurumudur ve bu görevi Kişisel Verileri Koruma Kanunları madde 26 gereğince Sağlık Sektöründen sorumlu ilgili Federal Bakanlığın Bakanı ile birlikte ifa eder.

Elektronik Aşı Defteri hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.elga.gv.at/e-impfpass/faq-zum-e-impfpass/ https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/Elektronischer-Impfpass.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/Elektronischer-Impfpass.html

2. Verilerin işlenmesi hususunda amaç ve yasal dayanaklar

Lütfen dikkate alınız ki;

 • sizin tarafınızdan bildirilen kişisel veriler (isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, ulaşılabilirliğe dair bilgiler, olası bir temsilciliğe dair bilgiler, sosyal/sağlık sigorta numaranız)
  ve de;
 • aşı maddesine ilişkin bilgiler (klasifikasyon, ticari isim, üretici, resmi izin/onay numarası, lot/parti numarası, son kullanım tarihi, serileştirme numarası, farma merkez numarası ve anatomik-terapik-kimyasal tahsis işlemi),
 • uygulanan aşı hakkında bilgiler (aşılama tarihi, dozajı ve dozu, uygulanan aşı şeması, aşı tavsiyesi ve aşı programlarına tahsis işlemi),
 • aşağıda belirtilen hakkınızdaki kişisel bilgiler: spesifik bölüme dair kişinin sağlık işaretlemesi, Belediye kodu, titre belirlenmesi, aşıyla ilişkili mevcut ön hastalıklar ve özel aşı endikasyonları,
  yukarıda belirtilen sorumlular tarafından, aşağıda geçen yasal dayanaklara istinaden belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

3. Amaçlar

 • Hastalara ilişkin Viyana Şehri Belediyesinin aşı merkezlerinde uygulanan aşılama hususunda dokümantasyon yani belgelendirme işlemi
 • Bu uygulanan aşıların eHealth-uygulamasına (elektronik sağlık uygulaması) “e-aşı-defteri” (e-Impfpass – elektronik aşı defteri) kaydedilmesi

4. Yasal Dayanaklar/Esaslar

 • § 51 Ärztegesetz (Tabipler Kanunu madde 51) 1998, (resmî gazete) BGBl.I Nr.169/1998 (uygulanan tasvir) idgF, § 132c ASVG (Genel Sosyal Sigorta Kanunu) BGBl. Nr 189/1955 idgF§ 1b Impfschadengesetz (Aşı Hasarı Kanunu) BGBl Nr. 371/1973 idgF, Art. 18, 23, 36 Internationale Gesundheitsvorschriften (Uluslararası Sağlık Yönetmelikleri) (2005) BGBl. III Nr. 98/2008 idgF,
 • §§ 2, 4 Reichssanitätsgesetz (Reich Salahiyeti Sağlık Kanunu), Gesetz vom 30. April 1870, RGBl. Nr. 68/1870 idgF,
 • § 24b ff. Gesundheitstelematikgesetz (Sağlık Telematik Kanunu) 2012, BGBl. I Nr. 111/2012 idgF, . III Nr. 98/2008 idgF, Nr. 68/1870 idgF, I Nr. 111/2012 idgF,
 • Sosyal, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığın Yönetmeliği ve bu yönetmelikle eHealth-uygulaması (e-sağlık) Elektornik Aşı Defteri hususunda daha detaylı uygulanan düzenlemeler (eHealth-Verordnung – eHealthV), BGBl. II Nr. 449/2020 idgF

Bahsigeçen bu Yasal Dayanak ve Yönetmelikler, verilerin işlenebilimesi hususunda aşağıda belirtilen yasal açıklamaları böylece yerine getirmektedir:

 • Kişisel Verileri Koruma Kanunları madde 6 fıkra 1 bent c, e (DSGVO) ve
 • KVKK (DSGVO) madde 9 fıkra 2 bent g, h, i
 • Aşı olma onay ve kabul belgesi,
 • Tedavi sözleşmesi (KVKK (DSGVO) madde 6 fıkra 1 bent b ve madde 9 fıkra 2 bent h),
 • Web portali üzerinden internet yoluyla randevu almak için gerekli olan verilerin kullanılmasına onay verilmesi (KVKK (DSGVO) madde 6 fıkra 1 bent a ve madde 9 fıkra 2 bent a).

5. Kişisel verilerin kaynağı

 • Sizin tarafınızdan bildirilen kişisel veriler (isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, ulaşılabilirliğe dair bilgiler, olası bir temsilciliğe dair bilgiler, sosyal/sağlık sigorta numaranız, titre belirlenmesi, aşıyla ilişkili mevcut ön hastalıklar ve özel aşı endikasyonları)
 • doğrudan sizden tahsil edilecektir.
 • Diğer kişisel veriler aşağıda belirtilen kaynaklardan gelmektedir:
  • İkamet adresi: Merkezii Kayıt Beyan Sicili (ZMR)
  • Aşı maddesine ilişkin (klasifikasyon, ticari isim, üretici, resmi izin/onay numarası, lot/parti numarası, son kullanım tarihi, serileştirme numarası, farma merkez numarası ve anatomik-terapik-kimyasal tahsis işlemi): aşıyı uygulayan merkez
  • uygulanan aşı hakkında bilgiler (aşılama tarihi, dozajı ve dozu, uygulanan aşı şeması, aşı tavsiyesi ve aşı programlarına tahsis işlemi): aşıyı uygulayan merkez
  • spesifik bölüme dair kişinin sağlık işaretlemesi: kütük sayısı sicil kaydından sorumlu resmi kurum

6. Kişisel verilerin aktarılması

Aşağıda belirlenen amaçlar doğrultusunda, işlenen kişisel veriler aşağıda bulunan alıcılara iletilmektedir:

 • Tetanoz-aşısı (FSME) uygulandığında, Genel Sosyal Sigorta Yasası (ASVG) madde 132c uyarınca ödenek yardımından faydalanılması durumunda: İsim, ikamet adresi, cinsiyet, sosyal/sağlık sigorta numarası, doğum tarihi, sıfatlandırma/etiketleme, lot numarası, son kullanma tarihi ve aşının uygulandığı tarih Avusturya Sağlık Kasası Viyana (Österreichische Gesundheitskasse Wien) kurumuna iletilmesi
 • Aşı randevuları ve başkaca taleplerin/müracaatların işlenmesi için, MA 15 Belediye Dairesine yönelik görevlendirme ve vazifeyei işleme alma sözleşmesi esas alınarak: Unvan, hitap, ad, soyad, adres (cadde, daire No, posta kodu, yer/şehir), telefon numarası, e-posta, doğum tarihi, talep edilen aşı(lar), istenilen aşı tarihi, tercih edilen aşı uygulama merkezi, başkaca talep/başvuru ve ihtiyaç belirtmek için serbest yazı alanı Viyana Şehri Belediyesi – Wiener Wohnen Müşteri Hizmetleri limited şirketine KVKK (DSGVO) madde 4 bent 8 doğrultusunda görevi işleme alan kurum vasıtasıyla bilgilerin
 • aşılama bilgilerinin işlenmesi ve idaresi için, imünizasyon yani bağışıklık durumu belgelemesi amacıyla Sağlık Telematik Yasası 2012 madde 24b ve devamı, resmî gazete BGBl. I Nr. 111/2012 idgF uygulanan şekliyle, Sosyal, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Yasası Federal Bakanın yönetmeliği doğrultusunda ve bu çerçevede eHealth-uygulaması Elektronik Aşı Defterine yönelik daha ayrıntılı düzenleme için, resmî gazete BGBl. II Nr. 449/2020 idgF (eHealth-Yönetmeliği – eHealthV) uyarınca e-Aşı-Defterine işlenmesi, e-Aşı-Defterinin pilot projesi esnasında ELGA limited şirketine ve e-Aşı-Defterin pilot proje aşamasının tamamlanmasının ardından, Federal Sağlık Bakanlığına iletilmesi:
 • aşı maddesine ilişkin bilgiler (klasifikasyon, ticari isim, üretici, resmi izin/onay numarası, lot/parti numarası, son kullanım tarihi, serileştirme numarası, farma merkez numarası ve anatomik-terapik-kimyasal tahsis işlemi),
 • uygulanan aşı hakkında bilgiler (aşılama tarihi, dozajı ve dozu, uygulanan aşı şeması, aşı tavsiyesi ve aşı programlarına tahsis işlemi),
 • hasta hakkında bilgiler (isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, ulaşılabilirliğe dair bilgiler, olası bir temsilciliğe dair bilgiler, sosyal/sağlık sigorta numarası, spesifik bölüme dair kişinin sağlık işaretlemesi, Belediye kodu, titre belirlenmesi, aşıyla ilişkili mevcut ön hastalıklar ve özel aşı endikasyonları ve de
 • aşıyı uygulayanın yani bilgileri kayıt altına alan sağlık hizmet sunucusu (isim, görevi, mesleki adresi ve kayıt altına alındığı tarih).
 • aşı bilgileri, doğrudan cihazın üzerinde (bilgisayar, mobil cihaz, …) kaydedilmemektedir.

KVKK (DSGVO) madde 44 doğrultusunda üçüncü ülkelere (Avrupa Birliğine veya Avrupa Ticari Alan’a dahil ve üye olmayan devletlere) bilgiler iletilmemektedir.

7. Uyarılar

Tabipler Kanunu 1998 madde 51, uygulanan şekliyle resmi gazete BGBl.I Nr.169/1998 idgF uyarınca yasal zorunluluk sebebiyle, şahsi verileriniz, eğer ki merkezî aşı sicilinde henüz kayıtlı değilse, 10 sene sonra silinecektir. Merkezî aşı sicilinde kayıtlı aşı bilgiler ise, Sağlık Telematik Yasası 2012 (GTelG) madde 24c fıkra 6 gereğince kişinin vefatından 10 sene sonra, yahut her halükarda kişinin doğumundan en geç 120 sene sonra silinir.
Sözleşmenin (aşı için tedavi sözleşmesinin) gerçekleşmesi amacıyla ve ön sözleşme çerçevesinde uygulanan tedbirler (özellikle randevu alımı gibi), kişisel verilerin kullanıma sunulması bu tedavi sözleşmesi için gereklidir.
Ayrıca, özellikle Tabipler Yasası 1998 madde 51 ve Sağlık Telematik Yasası 2012 madde 24c fıkra 2 gereğince sorumlu kılınanlar, kişisel verileri toplamak ve Sağlık Telematik Yasası 2012 madde 24c fıkra 2 uyarınca e-Health-uygulaması Elektronik Aşı Defterinin bir bileşeni olan merkezî aşı siciline kaydetmekle yükümlüdür.
Kişisel verilerinizi kullanıma sunmadığınız takdirde, aşının uygulanması mümkün olamamaktadır.

8. lgililerin hakları

İlgili ve söz konusu kişi olarak, sizi ilgilendiren kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz ve bu verilerin düzeltilmesine, silinmesine veya işleme alınmasının kısıtlanmasına dair veya verilerin işlenmesine karşı itiraz etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerin işlenmesine KVKK (DSGVO) madde 6 fıkra 1 altbent a veya madde 9 fıkra 2 altbent a doğrultusunda onay verildiği takdirde, bu onayınızı her daim geri çekme hakkına sahipsiniz. Fakat şunu belirtmek isteriz ki, onayın geri çekilmesine kadar gerçekleştirilen veri işlemleri, yasalara uygun nitelikte olmuştur.
e-Aşı-Defteri hususunda ilgili kişilerin haklarına dair:
Elektronik yoldan ulaşım portalı (Sağlık Telematik Yasası (GTelG) madde 23) üzerinden veya yazılı olarak ELGA-Ombudsstelle’ye (ELGA-bağımsız gözetmene) başvurarak (GTelG madde 17) sizi ilgilendiren, merkezî aşı sicilinde kayıtlı bulunan veriler ve tutanak veriler hususunda bilgi alma hakkına sahipsiniz ve merkezî aşı sicilinde (zentrales Impfsregister) kayıtlı bilgilerin ve verilerin tarafınızdan çıktısını alma veya ELGA-bağımsız gözetmen merkezinden size bir nüsha verilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bahsi geçen haklardan faydalanma olanağı, şüpheli durumlarda ancak 14 yaşını doldurmuş (rıza yaşına varmış gayri reşit) vatandaşa verilir.
Buna ek olarak ayrıca, aşıyı uygulayan sağlık hizmeti kurumundan Uluslararası Sağlık Yönetmelikleri (IGV) madde 31 doğrultusunda Uluslararası Aşı Defterine (Uluslararası Aşılama Tasdiği ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Aşı Defteri) kaydedilen ve belgelenen aşılamaların nüshasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Haklarınızın yerine getirilmediği veya haklarınızda engellendiğiniz kanaatine vardıysanız, Avusturya Verileri Koruma Resmi Kurumu’na (Österreichischen Datenschutzbehörde) şikâyette bulunma olanağınız mevcuttur:
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

9. Verileri Koruma Yükümlüleri

Verileri koruma hususunda sorularınız olduğu takdirde, Viyana Şehri Belediyesi’nin verileri koruma yükümlülerine (Datenschutzbeauftragte) aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden ulaşabilirsiniz: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at
Daha ayrıntılı biligiler için:
Datenschutz auf wien.at (wien.at internet sayfasında verileri koruma konusu)